Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

PLANLAMA

Promer Planlama; planlamaya konu alanın mevcut eğilimleri doğrultusunda, üst ölçek plan çalışmaları ve yasal mevzuat ile eşgüdüm sağlayarak, kamu yararı olgusunu önceleyen bir yaklaşım ile demokratik ve katılımcı bir süreci benimseyen, alanın mevcut kimliğine, dokusuna, yoğunluk ve yapılaşma değerlerine uyumlu olacak ilke ve stratejiler geliştirmektedir. Şehir planlama hizmetleri kapsamında; Analitik Etütler ve Araştırma Raporları, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Açıklama Raporları hazırlanmaktadır.

DEVAM EDEN PROJELER