Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

ŞİŞLİ | HARBİYE

ŞİŞLİ İLÇESİ TARİHİ SİT ALANI KENTSEL ARAŞTIRMALAR, KORUMA PLANI YAKLAŞIMI VE TASARIM REHBERİ ÇALIŞMALARI

Harbiye Tarihi ve Kentsel Sit Alanı ve Şişli Kentsel Sit Alanı’nda geliştirilen Koruma Planı Yaklaşımı; alan genelinde yapılan analitik çalışmalar ve kentsel tasarım rehberi ile bütündür. Koruma Planı Yaklaşımı, alanda bulunan kültürel mirasın ve doğal çevrenin korunması, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına olumlu katkı sağlayacak tasarım ve uygulama kararlarını üretmeyi hedeflemektedir. Tarihi ve kültürel değerlerin kentle bütünleşmesini destekleyen, yeni yapılaşmaların alanın özgün dokusu ve kültürel yapısı ile uyumunu sağlayan, bölgenin dokusunu bozan ögelerden arındırılmasına yönelik uygulama koşulları geliştiren bu yaklaşımda, koruma kriterleri göz önüne alınmıştır. Çalışma alanında; Şişli İlçesi’nin tarihsel kimliğinin korunarak sürdürülüp yaşatılabilmesi adına hazırlanan Kentsel Tasarım Rehberi; mevcut doku ve mimari özelliklere atıf yapan, kentsel belleği sürdürmek, yerleşmenin kimliğini güçlendirmek amacıyla mekânsal plan ve projeler üretmeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

Planın içeriği: 

  • Analitik Çalışmalar
  • Koruma Planı Yaklaşımı ve Tasarım Rehberi

İdare: BİMTAŞ

Alan büyüklüğü: 152,4 hektar

Onay Tarihi: 06/01/2023

DİĞER KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PROJELERİ