Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

TEKİRDAĞ | ÇORLU / İMAR PLANI

ÇORLU KENT MERKEZİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Planlama çalışmasının amacı, Çorlu D-100 hattı boyunca devam eden çalışma alanları ve kent merkezinin kuzeyinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin yerleşim alanları ile olan ilişkisinin çevresel değerler dikkate alınarak kurulması, ulaşım sisteminin güçlendirilerek, ihtiyaç duyulan donatı alanlarının oluşturulması ve bu bağlamda sürdürülebilir bir çevre yaratmaktır.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
  • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

İdare: Çorlu Belediyesi

Alan büyüklüğü: 8997 Hektar

Onay Tarihi: 24/02/2003

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ