Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

ESENLER / İMAR PLANI

ESENLER TEM OTOYOLU GÜNEYİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

Onaylı 1/5000 Ölçekli Esenler TEM Otoyolu Güneyi Nazım İmar Planı doğrultusunda, kentsel kullanım biçimleri, yapı yoğunlukları, donatı alanları ve ulaşım sistemine yönelik kararlar, alan bütününde değerlendirilerek uygulama imar planı kararlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Planın içeriği: 

  • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

İdare: Esenler Belediyesi

Alan büyüklüğü: 

  • 1.Etap: 529 Hektar
  • 2.Etap: 552 Hektar

Onay Tarihi: 13/06/2008

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ