Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

BEYOĞLU | OKMEYDANI / KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

TARİHİ SİT ALANLARI KORUMA AMAÇLI VE ETKİLEŞİM GEÇİŞ SAHASI UYGULAMA İMAR PLANI

“Okmeydanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nın temel hedefi korunması gerekli kültür varlıkları ve bunların içinde bulunduğu sit alanlarının korunmasıdır. Bir diğer hedef ise alanın başta mülkiyet olmak üzere geçmişten gelen sağlıksız, yaşam kalitesi düşük vb. olumsuz özelliklerine çözüm üretmektir.

Planın içeriği: 

  • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
  • Kentsel Dönüşüm Modeli

İdare: Beyoğlu Belediyesi

Alan büyüklüğü: 160 Hektar

Onay Tarihi: 31/03/2016

DİĞER KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PROJELERİ