Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

BAĞCILAR MAHMUTBEY

BAĞCILAR İLÇESİ MAHMUTBEY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Yaşanabilir, mekan kalitesi yüksek bir konut alanı elde etmek ve bu doğrultuda yeni bir planlama ve kentsel tasarım anlayışını yürürlüğe koyma hedefi ile hazırlanan projede; sosyal, kültürel, teknik altyapı gibi kamusal alanlar elde ederek günümüzde çok eksik ve yetersiz olan donatı sorununu aşmak amaçlanmaktadır.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
  • 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım Projesi

İdare: Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Alan büyüklüğü: 6,2 hektar

Sözleşme Tarihi:

DİĞER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ