Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

BAĞCILAR/MAHMUTBEY | MOSTAR KÖPRÜSÜ

BAĞCILAR İLÇESİ MAHMUTBET MAHALLESİ MOSTAR KÖPRÜSÜ CADDESİ BATISI RİSKLİ ALANINA İLİŞKİN İMAR PLANLARI

Söz konusu plan çalışması, deprem riski ortadan kaldırılarak daha yaşanabilir, mekan kalitesi yüksek bir konut alanı elde etmek ve bu doğrultuda yeni bir planlama ve kentsel tasarım anlayışını yürürlüğe koyma hedefi doğrultusunda, güncel mevzuat çerçevesinde yeni yapılardan oluşmuş daha nitelikli bir konut alanı yaratılması ve sosyal, kültürel, teknik altyapı gibi kamusal alanlar elde ederek, günümüzde çok eksik ve yetersiz olan donatı sorununun aşılmasında yol katedilmesi, bir diğer deyişle, riskli alanın hızla büyüyen ve değişen dokusunda ortaya çıkan yeni fiziksel toplumsal, ekonomik, kültürel ve çevresel ihtiyaçlara göre yeniden geliştirilmesine olanak sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
  • 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

İdare: Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Alan büyüklüğü: 1,8 hektar

Onay Tarihi:16.12.2022

DİĞER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ