Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

FATİH | YEDİKULE-YENİKAPI / YENİLEME AVAN PROJESİ

İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ, YEDİKULE-YENİKAPI 2. ETAP (HACI HÜSEYİN AĞA, SANCAKTAR, HAYRETTİN, KASAP İLYAS MAHALLELERİ) YENİLEME AVAN PROJESİ

Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama ve Nazım İmar Planları doğrultusunda, Proje alanı sınırları içerisinde yer alan konut alanı, bölge içerisinde yaşayanlarla korunarak, yapılar sağlıklaştırılmış, mevcut doku analizleri doğrultusunda belirlenen tipoloji ve gabariler ile yeni yapılar tasarlanmıştır.

Kentsel yenileme projesi kapsamında alanın konut dokusu korunmuş, bununla beraber bölgeyi canlandıran, sosyo-kültürel aktiviteleri arttıran yeni fonksiyonlar da önerilmiştir. Samatya Meydanı ve kentsel tasarım projesi kapsamında oluşturulan yeni meydana sadece yerel kullanıcıların değil, tüm kentin gelip ziyaret edebileceği bir etkinlik mekânı oluşturulmuştur.

Planın içeriği: 

  • 1/15000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
  • 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
  • Kentsel Yenileme Projesi

İdare: Fatih Belediyesi

Alan büyüklüğü: 16 Hektar

Onay Tarihi: 09/06/2014

DİĞER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ