Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Promer Planlama; kentsel dönüşüm projelerinde, dönüşüme konu yerleşmelerdeki, fizik mekân, sosyo-ekonomik yapı ve yasal-yönetsel dinamikler bağlamında, katılımcı bir anlayış ile tüm aktörlerin sürece katıldığı, kentlinin ihtiyacı olduğu mekânsal ve yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve uzun ömürlü alanların oluşturulduğu bir model ile yaklaşımlar geliştirmektedir. Kentsel dönüşüm hizmetleri kapsamında; Mevcut Durum Analizleri, Dönüşüm Modeli&Eylem Planı ve Kentsel Dönüşüm Planı/Projeleri hazırlanmaktadır.

DEVAM EDEN PROJELER