Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

BAĞCILAR | GÖZTEPE

BAĞCILAR İLÇESİ GÖZTEPE MAHALLESİ RİSKLİ ALAN VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN İMAR PLANLARI

Riskli alan ilan edilen 22 hektarlık alan, eskimiş ve olası bir depreme karşı dayanıksızlığı kesinleşmiş fiziki bir yapıdan oluşması nedeniyle planlama çalışması yapılmasını gerektirmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda; plansız yapılaşmanın önüne geçirilerek, mevzuat ile uyumlu, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, erişilebilirlik gibi değişkenler göz önüne alınarak, kentsel yapı ile entegre bir mekan tasarlanması amaçlanmıştır. Yapılacak planlama çalışması; alanın zemin durumu ve üzerinde yer alan sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden arındırılması, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya çıkarılması, altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan, sağlıklı, güvenli yaşam alanı oluşturulmasına yönelik uygulama çalışmalarını kapsamaktadır.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
  • 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

İdare: Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Alan büyüklüğü: 22 hektar

Onay Tarihi: 26.04.2023

DİĞER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ