Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

HAKKIMIZDA

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

Ülkemizin çeşitli büyükşehir, il, ilçe merkezlerinde, her ölçekte ve türde araştırma, analiz ve değerlendirmeler ışığında yerin özgün gereksinimlerine uygun çözümler sunmaktadır. Bölgesel planlar, çevre düzeni planı, nazım ve uygulama imar planları, ulaşım planı, arazi geliştirme, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm projelerini, farklı disiplinlerin yer aldığı bir ekip anlayışı ve referanslarının ışığında üretmeye devam etmektedir.

DEVAM EDEN PROJELER