Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

SİLİVRİ

SİLİVRİ İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI

İstanbul İli Silivri İlçesi 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları pek çok doğal ve yapay eşikle sınırlandırılmış olan kentte yaşanan hızlı ve kontrolsüz gelişmenin önüne geçilmesi, parçacıl planlama yaklaşımlarının yol açtığı sorunların ortadan kaldırılması ve kentleşmenin doğru stratejilerle gelişiminin sağlanması amacıyla başlanmıştır.

Planın içeriği: 

  • Araştırma ve Analiz Raporu
  • 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı

İdare: Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü

Alan büyüklüğü: Araştırma ve Analiz Raporu 86.286 hektar, İmar Planı Revizyonu (12000 hektar)

Sözleşme Tarihi:

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ