Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

BEŞİKTAŞ-DOLMABAHÇE-ORTAKÖY / KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

BEŞİKTAŞ-DOLMABAHÇE-ORTAKÖY KORUMA AMAÇLI (KENTSEL SİT ETKİLEME GEÇİŞ VE KORUMA ALANI KISMI) UYGULAMA İMAR PLANI

Planın içeriği: 

  • 1/1.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

İdare: Beşiktaş Belediyesi

Alan büyüklüğü: 112 Hektar

Sözleşme Tarihi: 24/04/2015

DİĞER KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PROJELERİ