Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

BEYKOZ | POLONEZKÖY

BEYKOZ İLÇESİ, POLONEZKÖY KÖY YERLEŞİK ALANI KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

“Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” ile; Polonezköy Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı kararları doğrultusunda, kullanım biçimleri, yapı yoğunlukları, donatı alanları ve ulaşım sistemine yönelik, alan bütününde, koruma öncelikli plan kararlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Alanda yaşayanların Polonya kültürünün tanıtımına yönelik çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği ortak kullanım alanlarının oluşturulması, tarihi ve doğal değerlerin sosyal yaşama katılması, alana ilişkin kamu ve kurumların görüşleri doğrultusunda mevcut ve planlanan yatırımların korunması, planlama alanında konut ile turizm fonksiyonunun doğal ve tarihi yapıya zarar vermeyecek şekilde yapılaşmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

Planın içeriği: 

  • 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
  • Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri

İdare: Beykoz Belediyesi

Alan büyüklüğü: 170 Hektar

Onay Tarihi: 15/12/2014

DİĞER KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PROJELERİ