Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

KAYSERİ | MELİKGAZİ / KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

MELİKGAZİ İLÇESİ ŞEHİT NAZIM BEY MAHALLESİ KENTSEL SİT ALANINA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

Kayseri Kentsel Sit Alanı, kent merkezinin hemen güneyinde yer alan ve yoğun ticaret, hizmet işlevleri yüklenmiş olan bu merkezden İnönü Caddesi ile ayrılan; tarihi, kültürel ve mimari kimliği ile farklı özellikler sergileyen yaklaşık dokuz hektar büyüklükte bir yerleşim alanıdır. Alandaki sivil mimari örnekleri kadar sokak ve yapı adalarının oluşturduğu doku da geleneksel yerleşimin tarihsel önemini açıkça ifade etmektedir. Bu nedenle gerek yapı ölçeğinde, gerekse doku açısından incelenmesi, mutlak korunarak yeniden kente kazandırılması gereken bir alan özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda özgün yapısının korunması ve sürdürülmesini amaçlayan kararlar yapılan çözümleme çalışmaları doğrultusunda alınarak, koruma amaçlı imar planı revizyonunun öncelikli hedefleri olmuştur.

Günümüzde kullanılmayan bir başka deyişle yaşamayan dolayısıyla içinde sınırlı sayıda alana özgün yapı kalmış olan Kentsel Sit Alanı’nın yeni imar koşulları ve özendirici işlevler ile kentle bütünleşen, giderek kent adına simgeleşen, gelinen yer olan ve paralelinde kullanılan /  yaşayan bir kentsel alt bölge haline süreç içinde getirilmesini sağlamaktır.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
  • 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

İdare: Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Alan büyüklüğü: 8.8 Hektar

Onay Tarihi: 15/10/2010

DİĞER KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PROJELERİ