Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

BEYKOZ | RİVA

BEYKOZ İLÇESİ RİVA DERESİ ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI

1. Etap İmar Planı Riva Deresi’nin çevresinde yer alan Çayağzı (Riva), Alibahadır, Paşamandıra, Göllü, Öğümce ve Bozhane mahallelerinin bir kısmını içeren yaklaşık 650 hektarlık alanı; 2. Etap 1/1000 İmar Planı ise; Bozhane, Öğümce, Cumhuriyet, Kılıçlı ve İshaklı mahallelerinin bir kısmını içeren yaklaşık 800 hektarlık alanı kapsamaktadır. Planlama çalışmasının amacı; alanda ekolojik yapı ile entegre olmuş bir planlama anlayışı çerçevesinde uygulamaların gerçekleştirilmesi, yaşanan kirlilik, biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi olumsuz etkilerin önüne geçilmesi, kentleşme baskısının azaltılması, kentin/kentlinin sağlıklı yaşam kalitesini destekleyen, rekreasyon ihtiyacını karşılayan, aynı zamanda kırsal kalkınma stratejileriyle yerel ekonomiye katkı sağlayan bir bölge oluşturulmasıdır.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

İdare:Beykoz Belediyesi

Alan büyüklüğü: 1.ETAP 650 hektar, 2.ETAP 800 hektar

Onay Tarihi: 03.05.2023

DİĞER KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PROJELERİ