Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

HAKKIMIZDA

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

Ülkemizin çeşitli büyükşehir, il, ilçe merkezlerinde, her ölçekte ve türde araştırma, analiz ve değerlendirmeler ışığında yerin özgün gereksinimlerine uygun çözümler sunmaktadır. Bölgesel planlar, çevre düzeni planı, nazım ve uygulama imar planları, ulaşım planı, arazi geliştirme, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm projelerini, farklı disiplinlerin yer aldığı bir ekip anlayışı ve referanslarının ışığında üretmeye devam etmektedir.

EKİBİMİZ

İSMAİL GÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı Şehir ve Bölge Plancısı

1968 yılında Konya’nın Çavuş kasabasında doğmuştur. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olduktan sonra 1992 yılında Promer Planlama A.Ş. şirketini kurmuştur. Kuruluşundan günümüze, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. A grubu Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi’ne sahip olan İsmail Günal, yurtiçi ve yurtdışında her ölçekte araştırma ve analiz çalışmaları, çevre düzeni planları, nazım imar planları, uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planları, kentsel tasarım projeleri, kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri içinde yer almış olup, aynı içerikteki çalışmalarına devam etmektedir.

TURGUT MESUTOL

Şehir ve Bölge Plancısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. 1999 yılından itibaren Promer Planlama’da çalışmakta ve analitik etüt çalışmaları, çevre düzeni planları, nazım ve uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planları, kentsel tasarım, kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projelerinde yer almaktadır.

SEVAL DEMİRCİ

Şehir ve Bölge Plancısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. 2001 yılından itibaren Promer Planlama’da çalışmakta ve analitik etüt çalışmaları, çevre düzeni planları, nazım ve uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planları, kentsel tasarım, kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projelerinde yer almaktadır.

REFERANSLAR

DEVAM EDEN PROJELER