Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

BEYKOZ | GERİ GÖRÜNÜM ETKİLENME

BEYKOZ GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

Onaylı “1/5000 Ölçekli Beykoz İlçesi Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı” kararları doğrultusunda, kullanım biçimleri, yapı yoğunlukları, donatı alanları ve ulaşım sistemine yönelik, alan bütününde, koruma öncelikli plan kararlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; konumunun ve yönetim yapısının getirdiği mevzuata uygun, üst ölçekli plan kararları ile uyumlu, çevre değerlerinin korunması ve sürdürülebilmesine yönelik, korunması gerekli unsurların sağlıklaştırılarak sosyal ve ekonomik kaynak olarak değerlendirilmesine olanak sağlayan yaklaşım ve kararları içermektedir.

Planın içeriği: 

  • 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
  • Göksu ve Merkez Köyiçi Alanlarında Kentsel Tasarım Projesi
  • Kentsel Yenileme (Dönüşüm) Alanı Mevcut Durum Analizi ve Kentsel Tasarım Projesi
  • Jeolojik-Jeoteknik Etüt

İdare: Beykoz Belediyesi

Alan büyüklüğü: 

  • 2100 Hektar Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
  • 1200 Hektar Jeolojik Etüt Çalışması
  • 150 Hektar Yenileme (Dönüşüm) Projesi
  • 5 Hektar Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım ve Düzenleme Projeleri

Onay Tarihi: 26/09/2009

DİĞER KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PROJELERİ