Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

KENTSEL TASARIM

Promer planlama; kentsel tasarım projelerinde, tasarıma konu alandaki tarihi ve kültürel değerlerin sosyal yaşamda yer edinmesini destekleyen, alanın canlandırılmasına yönelik kamusal kullanımların artırılmasını sağlayan, özellikle yaya erişilebilirliğinde sürekliliğin sağlandığı yaşam kalitesi yüksek mekânlar yaratmayı amaçlayan bir tasarım yaklaşımı benimsemektedir. Kentsel tasarım hizmetleri kapsamında; Kentsel Tasarım Avan/Uygulama Projesi, Cephe Rehabilitasyonu, Sokak Sağlıklaştırma Projeleri, Restorasyon-Rölöve Çalışmaları, Peyzaj Tasarım Projeleri ve Kentsel Tasarım Rehberleri hazırlanmaktadır.

DEVAM EDEN PROJELER