Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

İSTANBUL | MALTEPE / KENTSEL TASARIM PROJESİ

MALTEPE MEYDANI DÜZENLEMESİ VE ATATÜRK CADDESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ

Maltepe Meydan çalışması ile; trafik yoğunluğu azaltılarak, trafik akışının düzenlenmesi, alandaki yayalaştırma çalışmaları ile birlikte yaya erişilebilirliğinin kolaylaştırılması / sürekliliğinin sağlanması, sokak-meydan bütünlüğünün sağlanması, seyir ve toplanma alanlarının maksimize edilmesi, alanın dokusunu bozmayacak ticari alan kullanımlarının yaratılması ve otopark alanlarının düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Planın içeriği: 

  • Kentsel Tasarım Projesi
  • Meydan Düzenlemesi

İdare: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Alan büyüklüğü: 6.1 Hektar

Onay Tarihi: 14/04/2003

DİĞER KENTSEL TASARIM PROJELERİ