Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

İSTANBUL GENELİ / KENTSEL TASARIM PROJESİ

İSTANBUL GENELİNDE NUMARATAJ VE YÖNLENDİRME TABELALARININ UYGULAMAYA ESAS KENTSEL TASARIM PROJESİ

Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi, kamu kaynaklarından tasarruf sağlanması, adres bilgilerinin standartlaştırılması, nüfus hareketlerinin daha güvenilebilir incelenebilmesi amacıyla kent bilgi sistemi içerisinde numarataj uygulamaları güncellenmiş ve İstanbul genelindeki eksik ve yetersiz yönlendirme tabelalarının düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

Planın içeriği: 

  • Kentsel Tasarım Projesi
  • Numarataj ve Yönlendirme Tabelaları

İdare: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Alan büyüklüğü: İstanbul İl Sınırları

Onay Tarihi:08/03/2006

DİĞER KENTSEL TASARIM PROJELERİ