Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

ORTAKÖY | DEREBOYU CADDESİ / KENTSEL TASARIM PROJESİ

BEŞİKTAŞ, ORTAKÖY DEREBOYU CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ DÜZENLEME UYGULAMA PROJESİ

Beşiktaş Ortaköy Dereboyu Caddesi’nin ulaşım probleminin etüt çalışmaları, ulaşım ve buna bağlı olarak yakın çevresinin Kentsel Tasarım Projeleri yürütülmüştür. Proje kapsamında, analitik çalışmalar, analizler, kentsel tasarım çalışmaları ve peyzaj planlama ön projeleri tamamlanmış, ulaşım uygulama planları ve projeleri hazırlanmıştır. İlgili çalışmalar kapsamlı raporlar ve dokümanlar ile arşivlenmiştir.

Planın içeriği: 

  • Kentsel Tasarım Projesi

İdare: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Alan büyüklüğü: 37.5 Hektar

Onay Tarihi: 29/04/2004

DİĞER KENTSEL TASARIM PROJELERİ