Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

BAĞCILAR MEYDAN / KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

BAĞCILAR MEYDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI, KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMASI VE YÖNETİMİ

Planlama çalışmasının amacı, Bağcılar Meydan ve çevresinde zemin durumu ve üzerinde yer alan sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden arındırılarak, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya çıkarılmasıdır. Bu bağlamda; altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam alanı oluşturulmasına yönelik uygulama çalışmalarında, sürdürülebilirliğinin sağlanması, çıkabilecek sorunların minimize edilmesi, kısa sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla belirlenecek yol haritalarının elde edilmesi ile uygulama aşamasında yapılacak iş ve işlemlerin tanımlanmasıdır.

Planın içeriği: 

  • 1/1.5000 ölçekli Nazım İmar Planı
  • 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
  • Kentsel Dönüşüm Modeli
  • Kentsel Dönüşüm Yönetimi

İdare: Bağcılar Belediyesi

Alan büyüklüğü: 22 Hektar

Onay Tarihi: 28.12.2015

DİĞER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ