Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

BAŞAKŞEHİR | BAŞAK MAHALLESİ / KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

BAŞAK MAHALLESİ AFETZEDE KONUTLARI BÖLGESİ İMAR PLANI VE KENTSEL TASARIM PROJESİ

“Başak Mahallesi Afetzede Konutları Bölgesi İmar Planı Ve Kentsel Tasarım Projesi” bütüncül planlama anlayışı çerçevesinde günümüz şartlarına uygun, sağlıklı kentsel mekânların yaratılması, proje alanında 1996 yılında yapılan planının, alanda sonradan gelişen bölgesel ölçekte hizmet veren ulaşım bağlantıları ile yürürlükteki çevre planlar ile entegrasyonunun sağlanarak revize edilmesi, bu yaklaşımla nazım ve uygulama imar planlarının ve kentsel tasarım projelerinin hazırlanması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda yapılan tüm çalışmaların kamu yararının ön planda olduğu bir süreç içerisinde yürütülmesi hedeflenmiştir. Söz konusu proje alanı sahip olduğu konum özellikleri ve hem yaya/toplu ulaşım hem de araç ulaşımında erişilebilirliği planlama ve tasarım süreçleri için önemli bir belirleyicidir. Kentlinin ihtiyacı olan mekânsal kalite ve kurguyu, alanın ekonomik ömrünü uzatmaya ya da sağlıklı ve risksiz alanlar tasarlamaya yönelik ilkeler yönlendirir.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
  • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
  • Kentsel Dönüşüm Modeli
  • Kentsel Tasarım Projesi
  • Mimari Konsept Projesi
  • 3 boyutlu Görseller
  • Plankote
  • Hak Sahipliliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme

İdare: Başakşehir Belediyesi

Alan büyüklüğü: 34 Hektar

Onay Tarihi: 04/03/2016

DİĞER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ