Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

ÜMRANİYE | ELMALIKENT

ÜMRANİYE İLÇESİ ELMALIKENT MAHALLESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ

Kentsel tasarım projesi; Ümraniye Belediyesi’nin talebi doğrultusunda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. arasında 12.09.2019 tarihinde akdedilmiş olan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yürütülecek Projelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Arasında Ortak Hizmet Protokolü” kapsamında hazırlanmıştır. Meri plan yapılaşma değerleri göz önüne alınarak geliştirilen imar planı üzerinden tasarlanan kentsel tasarım projesi; eskiyen yapı stoğunun yenilenerek çevresi ile bütünleşmesini sağlamayı ve bu kapsamda yaşam kalitesi yüksek bir kentsel alan yaratmayı hedeflemektedir. Projedeki ulaşım şeması ve kütle hareketleri, doğal yapı ve topografya göz önüne alınarak tasarlamış; eğim nedeniyle oluşan vadi tabanı çevresinde yapılaşmadan kaçınılarak bu alanlara park, cami, kreş gibi donatı alanları yerleştirilmiştir.

Planın içeriği: 

  • 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım Projesi

İdare: GEDAŞ

Alan büyüklüğü: 7 hektar

Onay Tarihi: 06.10.2020

DİĞER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ