Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

BARTIN / İMAR PLANI

REVİZYON+ İLAVE NAZIM İMAR PLANI, REVİZYON+İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI, İLAVE HÂLİHAZIR HARİTA YAPIMI

“Bartın 1/1000 Ölçekli Revizyon Ve İlave Uygulama İmar Planı”, merkez ilçenin doğal, fiziki, tarihi ve kültürel değerlerini korumayı ve geliştirmeyi, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi, ilçenin artan kentsel nüfusunun gerektirdiği ihtiyaçları karşılamayı ve planlama ilkelerine bağlı, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevre yaratmayı amaçlamaktadır.

Nazım ve Uygulama İmar planları birlikte hazırlanarak onaya sunulmuştur. Planda, ulaşım ilişkileri, kentsel çalışma ve hizmet alanları, korunacak alanlar, sosyal ve teknik altyapı alanları, açık ve yeşil alanlar ile yapılaşma ve uygulama ile ilgili kararlar getirilmiştir. Planın getirmiş olduğu bu kararlar, üst ölçekli plan kararları, planlama alanı için yapılan analiz çalışmaları ile alan için alınan kamu ve kurum görüşleri doğrultusunda belirlenen doğal ve yapay eşiklerin çizmiş olduğu sınırlar, mevcut yapılaşma ve kadastral durum ile bölgede yaşayan nüfusun sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
  • 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
  • Hâlihazır Harita Yapımı

İdare: Bartın Belediyesi

Alan büyüklüğü:

  • 7000 Hektar İmar Planı
  • 1000 Hektar Hâlihazır Harita

Onay Tarihi: 08/11/2018

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ