Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

PAKİSTAN | BUNDAL ADASI

PAKİSTAN/BUNDAL ADASI KONSEPT PROJESİ

Tasarım; alanın dünya ölçeğinde bir ticaret ve turizm kenti olması için, kentsel işlevlere dayalı bir öneri yer seçimi/arazi kullanımı ve bu işlevler arasındaki olası ilişkileri kurgulamaya yönelik ilkesel bir yaklaşım şeması olarak değerlendirilmelidir.

Planın içeriği: Konsept Tasarım

İdare: 

Alan büyüklüğü: 1200 hektar

Onay Tarihi:

ÇEVRE DÜZENİ PLANI / MASTER PLAN