Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

ALANYA | OKURCALAR / ÇEVRE DÜZENİ PLANI

OKURCALAR BELDESİ, ANALİTİK ETÜD VE 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

1/25.000 Okurcalar Çevre Düzeni Planı genelinde gerek konut, gerekse turizm potansiyelini üst seviyeye çıkartan, artan nüfus ve ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bir planlama anlayışına gidilmiştir. Bu fonksiyonlar hem turizm tesisleri hizmet süresini, hem de gelen turistin kalma süresini arttıracak etkenlerdir ve bu da bölgenin diğer hizmetlerinin gelişmesini hızlandıracaktır.

Okurcalar yerleşmesi için bu gelişmeler düşünülürken, sit alanları ve doğal alanların korunması, kamu alanlarının halkın etkin kullanımını sağlayacak şekilde tasarlanması ana hedefler olarak belirlenmiştir.

Planın içeriği: 

  • 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İdare: Okurcalar Belediyesi

Alan büyüklüğü: 1107 Hektar

Onay Tarihi: 12/04/2010

ÇEVRE DÜZENİ PLANI / MASTER PLAN