Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY / İMAR PLANI

ÇERKEZKÖY, NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI VE HALİHAZIR HARİTA HAZIRLANMASI

13.09.2004 onay tarihli Çorlu – Çerkezköy – Marmaracık – Büyükkarıştıran – Muratlı Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan kararları doğrultusunda, kentin gelişim eğilimleri, yapılaşma dokusu ve mevcut kadastral durumu incelenerek, bu verilere uygun şekilde, Çerkezköy’ün stratejik durumu göz önünde tutularak mevcut ulaşım aksları güçlendirilmiş, kent içi yollar ve otopark alanları düzenlenmiştir.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
  • 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
  • 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Hâlihazır Harita Hazırlanması

İdare: Çerkezköy Belediyesi

Alan büyüklüğü: 

  • 400 Hektar İmar Planı
  • 350 Hektar Halihazır Harita Hazırlanması

Onay Tarihi: 12/08/2009

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ