Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

MANİSA

MANİSA MERKEZ; NAZIM İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI, JEOLOJİK – JEOTEKNİK RAPOR VE KENTSEL YENİLEME/SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ

“Manisa Merkezi Revizyon + İlave İmar Planı” Manisa’nın artan kentsel nüfusa sahip bir il merkezi olma özelliğine uygun şekilde planlı bir çevre oluşturmak ve günümüz ihtiyaçlarının karşılanmasına temel oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
  • Kentsel Yenileme / Sağlıklaştırma Projesi Analiz Raporu
  • Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu

İdare: Manisa Belediyesi

Alan büyüklüğü: 3360 Hektar

Onay Tarihi: 04/10/2013 (Nazım İmar Planı)

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ