Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

BEYKOZ | DOĞAL SİT

BEYKOZ BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANINDA KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI ANALİTİK ETÜD ÇALIŞMASI

Çalışma alanı İstanbul ili, Beykoz İlçesi, Beykoz Belediye ve Mücavir Alanı sınırları içinde olup, doğuda Riva deresi, batıda Boğaziçi sınırı ve Polonezköy yerleşmesi ile sınırlandırılmıştır. Analitik etüd çalışması; toplamda (orman alanları dâhil) 11430 hektarda yapılmıştır ve Beykoz ilçesine ait 7 mahalle ve 11 köyü kapsamaktadır. Çalışma alanının demografik, sosyal ve ekonomik yapısına ilişkin araştırmalar, tarihsel araştırmalar, doğal yapı analizleri, ulaşım kademelenmesine ilişkin analizler, bina ve alansal analizler, doku analizleri yapılmıştır.

Planın içeriği: 

  • Doğal, Demografik, Sosyal Ve Ekonomik Yapı Araştırmaları
  • Bina Tespitleri
  • Hane Halkı Anketleri

İdare: Beykoz Belediyesi

Alan büyüklüğü: 

  • 11430 Hektar

Onay Tarihi: 13/02/2002

DİĞER ARAŞTIRMA PROJELERİ