Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

ÇERKEZKÖY | İSTASYON MAHALLESİ

ÇERKEZKÖY İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARI

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde, yaklaşık 320 hektarlık alanda gerçekleştirilen imar planı çalışmalarının amacı; doğal ve yasal eşiklerle uyumlu, konut, çalışma alanları ve sosyal donatı alanları dengesini sağlayan ve bu kullanımları ulaşım kurgusuyla destekleyen planlama kararları üretmektir.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

İdare:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Alan büyüklüğü: 319 hektar

Onay Tarihi: 2023

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ