Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

MERSİN

MERSİN İLİ AKDENİZ, TOROSLAR, YENİŞEHİR VE MEZİTLİ İLÇELERİ NAZIM İMAR PLANI (MERSİN MERKEZ)

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli İlçelerini içeren Nazım İmar Planı; üst ölçekten gelen vizyon ve hedefler doğrultusunda alt ölçek plan kararlarını yönlendirmek, yerel ölçekten gelen dinamiklerin üst ölçekli kabullerle eşgüdümünü kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, daha önce farklı tarihlerde onaylanmış, birbiriyle uyuşmayan farklı planlama anlayışları ve kararları içeren planlarla geliştirilmiş, Mersin ilinin 4 merkez ilçesinin yeniden kurgulanması hedeflenmiştir. Birbiriyle iç içe geçmiş, birbirinden bağımsız düşünülemeyen bu dört ilçe aynı vizyon ve planlama kararları altında birleştirilerek; çalışma alanları, yerleşme alanları, sosyal ve kültürel hedefler ve ulaşım ilişkileri bağlamında, ortak bir dil ve bütüncül bir yaklaşımla yeniden planlanmıştır.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

İdare:Mersin Büyükşehir Belediyesi

Alan büyüklüğü: 40.000 hektar

Onay Tarihi: 1.etap 2018, 2.etap 2022

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ