Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

TEKİRDAĞ / İMAR PLANI

TEKİRDAĞ İLİ 1/5.000 VE 1/1.000 ÖLÇEKLİ HÂLİHAZIR, 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE+REVİZYON NAZIM İMAR PLANI, 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

Planlama alanı Tekirdağ merkezini içine alan, kıyı aksı boyunca devam edip doğuda II. Konut alanlarını ve batıda yeni gelişme alanlarını kapsayan bir bölgeden oluşmaktadır. İkinci konut alanları ve kent merkezi adına sürdürülebilir gelişme dinamikleri bağlamında, fonksiyon kararları üretilerek, çevresel eşiklerin dikkate alındığı bir planlama çalışması yürütülmüştür.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
  • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
  • Hâlihazır Harita Yapımı

İdare: Tekirdağ Belediyesi

Alan büyüklüğü: 4875 Hektar

Onay Tarihi: 20/12/2002

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ