Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

KÜÇÜKÇEKMECE | HALKALI / İMAR PLANI

İSTANBUL HALKALI TOPLU KONUT ALANI 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

1/1.000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planı, Halkalı Toplu Konut Alanı 1/5.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile düzenlenen fonksiyon alanları, ulaşım ilişkileri ve yapılaşma koşulları korunarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte 1/1.000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planında, planlama alanının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ulaşım sistemi güçlendirilmiş ve donatı alanlarının formları düzenlenmiştir.

Planın içeriği: 

  • 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

İdare: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Alan büyüklüğü: 390 Hektar

Onay Tarihi: 21/08/2005

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ