Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

MERSİN | YENİCE / İMAR PLANI

MERSİN TARSUS İLÇESİ, YENİCE MAHALLESİ NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARI

İmar planı çalışmasının temel amacı; kentin kimlik ve karakterine uygun kararlar geliştirilmesi, alanın tarihsel, kültürel ve doğal yapısının korunması, sürdürülebilir mekânsal gelişmenin sağlanması ve doğal kaynakların korunarak kullanılmasıdır.

Planın içeriği:  

  • 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
  • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
  • Hâlihazır Harita Yapımı
  • Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

İdare: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Alan büyüklüğü:

  • 940 Hektar Nazım Ve Uygulama İmar Planı
  • 130 Hektar İlave 1/5000 Ve 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita
  • 360 Hektar İmar Plan Çalışmalarına Esas İlave Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

Sözleşme Tarihi: 2021

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ