Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

ALANYA | ÇIPLAKLI / İMAR PLANI

ALANYA ÇIPLAKLI BELEDİYESİ 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI

Çıplaklı kırsal bir yerleşme niteliğinde olmakla birlikte, bölgede turizm yatırımlarının artması ve önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya’ya yakınlığı nedeni ile bu gelişmelerden etkilenmektedir. Çıplaklı yerleşmesi ve çevresindeki gelişmenin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi, alanın doğal ve kültürel değerlerinin korunması planlama çalışması hedeflerini oluşturmaktadır.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı
  • 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

İdare: Çıplaklı Belediyesi

Alan büyüklüğü: 275 Hektar

Onay Tarihi: 25/07/2006

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ