Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATI

Planlama kararlarının oluşturulmasında, organize sanayi bölgesi içinde üretimin daha etkin ve verimli sürdürülebilmesine olanak sağlayacak şartların sağlanması temel ilke olarak kabul edilmiştir.

Yapılan planlama çalışması başta sanayi parselleri olmak üzere gereksinme duyulan altyapı tesisleri ve hizmet tesislerinin tasarlanmasını, ulaşım kademelenmesi ve devamlılığının sağlanmasını kapsamaktadır.

Planın içeriği: 

  • 1/1.5000 ölçekli Nazım İmar Planı
  • 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
  • Sanayi Alanı Planlaması

İdare: Tekirdağ, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Alan büyüklüğü: 1251Hektar

Onay Tarihi: 14/05/2014

DİĞER İMAR PLANI PROJELERİ