Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

KAZAKİSTAN | AKTOBE / MASTER PLAN

KAZAKİSTAN AKTOBE GELİŞME ALANI MASTER PLANI

Kazakistan’ın Aktobe eyaletinde şehir merkezi yakınında yapılaşma bulunmayan bir alanda Master Plan hazırlanmıştır. Çalışmada belirlenen alt bölgelerde kentsel tasarım ve kütle etüdüne altlık oluşturacak plan kararları üretilmiştir.

Master planı ile planlama alanına ilişkin ulaşım şeması oluşturulmuş, fonksiyon kararları alınmış, donatı alanları 80.000 kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde konumlandırılmıştır. Donatı alanlarını bağlayan ve yaya alanları sürekliliğini sağlayan yeşil sistem planlama alanı bütününde oluşturulmuştur. Planlama alanında fonksiyon kararları ile beraber bir alt bölgede kütle tasarımı yapılmıştır.

Planın içeriği: 

  • 1/5000 Ölçekli Konsept Master Plan
  • Alt Bölgede 1/1000 Ölçekli Kütle Tasarımlı Vaziyet Planı

İdare: Kazakistan, Aktobe Yerel Yönetimi

Alan büyüklüğü: 1450 Hektar

Onay Tarihi: 10/05/2008

ÇEVRE DÜZENİ PLANI / MASTER PLAN