Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

ÜSKÜDAR | GERİ GÖRÜNÜM ETKİLENME

BEYKOZ GÖKSU VE ÜSKÜDAR GERİ GÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGELERİ ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMASI

Analitik etüd ve araştırma çalışması, İstanbul ili, Beykoz ilçesi Göksu Mevkii ve Üsküdar ilçesi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri kapsamında yapılmıştır. Analitik etüd çalışması; toplamda 1800 hektar alanı kapsamaktadır. Çalışma alanının demografik, sosyal ve ekonomik yapısına ilişkin araştırmalar, tarihsel araştırmalar, doğal yapı analizleri, ulaşım kademelenmesine ilişkin analizler, bina ve alansal analizler, doku analizleri yapılmıştır.

Planın içeriği: 

  • Doğal, Demografik, Sosyal Ve Ekonomik Yapı Araştırmaları
  • Bina Tespitleri
  • Hane Halkı Anketleri
  • Literatür Taraması

İdare: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Alan büyüklüğü: 1800 Hektar

Onay Tarihi: …/…/2000

DİĞER ARAŞTIRMA PROJELERİ