Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

EKİBİMİZ

İSMAİL GÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı Şehir ve Bölge Plancısı

1968 yılında Konya’nın Çavuş kasabasında doğmuştur. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olduktan sonra 1992 yılında Promer Planlama A.Ş. şirketini kurmuştur. Kuruluşundan günümüze, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. A grubu Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi’ne sahip olan İsmail Günal, yurtiçi ve yurtdışında her ölçekte araştırma ve analiz çalışmaları, çevre düzeni planları, nazım imar planları, uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planları, kentsel tasarım projeleri, kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri içinde yer almış olup, aynı içerikteki çalışmalarına devam etmektedir.

TURGUT MESUTOL

Şehir ve Bölge Plancısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. 1999 yılından itibaren Promer Planlama’da çalışmakta ve analitik etüt çalışmaları, çevre düzeni planları, nazım ve uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planları, kentsel tasarım, kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projelerinde yer almaktadır.

ALİ FUAT BAŞMAN

Y. Şehir Plancısı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2006 yılında mezun olmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Koruma Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında tamamlamıştır. 2015 yılından itibaren Promer Planlama’da çalışmakta ve çevre düzeni planları, nazım ve uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planlarında yer almaktadır.

FATMA NİHAN BALKAN

Y. Şehir Plancısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans eğitimini 2019 yılında tamamlamıştır. 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Ulaştırma Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 2012 yılından yılından itibaren Promer Planlama’da çalışmakta olup, kentsel tasarım, ulaştırma, kentsel dönüşüm, koruma amaçlı imar planları ve uygulama imar planları projelerinde yer almaktadır.

ŞEYMA TÜRK

Şehir Plancısı

Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Mimarlık Yandal programını tamamlamıştır. 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Kentsel Tasarım Bölümünden Yüksek Lisans eğitimine başlamış ve halen devam etmektedir. 2021 yılından itibaren Promer Planlama’da çalışmakta olup; analitik etüt çalışmaları, nazım ve uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planları ve kentsel tasarım projelerinde yer almaktadır.

SEYİTHAN ŞANLI

Şehir Plancısı

Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. 2021 yılından itibaren Promer Planlama’da çalışmakta olup, analitik etüt çalışmaları, nazım ve uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planları ve kentsel tasarım projelerinde yer almaktadır.

MAVİYE RUMEYSA ÜZÜMCÜ

Şehir Plancı

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Yüksek Lisans eğitimine başlamış ve halen devam etmektedir. 2020 yılından itibaren Promer Planlama’da çalışmakta olup, analitik etüt çalışmaları, nazım ve uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planları ve kentsel tasarım projelerinde yer almaktadır.

ZEYNEP ARSAN OZAN

Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar

2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2017 yılında Promer Planlama bünyesine katılmış, mimari uygulama projeleri, rölöve restitüsyon çizimleri ve restorasyon projeleri, kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere farklı türlerde birçok projede görev almıştır. Restorasyon ve kentsel tasarım konularında seminer, panel vb. etkinliklere katılmaktadır.

GÖZDE İREM CEBİR MERAL

Y. Mimar

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2017 yılında aynı bölümde doktora çalışmalarına başlamış ve halen devam etmektedir. 2017 yılından itibaren Promer Planlamada çalışmakta olup, mimari ve kentsel tasarım projelerinde yer almaktadır.

DİLER ÇİFTÇİ

Peyzaj Y. Mimarı, Orman Mühendisi

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başlamıştır. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam etmiştir. Orman Mühendisliği bölümünden 2010, Peyzaj Mimarlığı bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans eğitimi programını 2015-2019 yılları arasında tamamlamıştır. 2015 yılından itibaren Promer Planlama’da kamusal alanlarda kentsel tasarım uygulama projeleri ve peyzaj tasarım projeleri hazırlamaktadır.